• Dane do przelewu

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: 

Handel Wielobranżowy Sławomir Michalak

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie (SGB): 85 8557 0009 0405 5840 2004 0001

Zakrzyn 3, 62-850 Lisków

W tytule prosimy o zamieszczenie numeru zamówienia